Margam

January 1, 2017. 6:00 pm

Margam “classical repertoire” at Brahma Gana Sabha.

Venue: Sivakami Pethachi Auditorium
179, MCTM School Campus, Luz Church Road, Mylapore, Chennai – 600004, Tamil Nadu, India

Nattuvangam: Jayashree Ramanthan | Vocal: Vasudha Ravi
Mridangam: V. Vedakrishnaram | Violin: Easwar Ramakrishnan